Πίσω στην Αρχική
Καζαμίας, Γεώργιος Α.

Η Ελλάδα Και Ο Πόλεμος Της Κορέας

11.70

Γιατί συμμετείχε η Ελλάδα στον Πόλεμο της Κορέας το 1950-1953; Πώς ήταν η εμπει-
ρία του πολέμου με αντίπαλο έναν «πολιτισμικά άλλο», σε μια περιοχή όπου η Ελ-
λάδα δεν είχε κάποια πληθυσμιακή παρουσία ή διεκδίκηση; Πώς μάθαιναν τα νέα
του πολέμου οι Έλληνες; Ποιο ήταν το ανθρώπινο κόστος του Πολέμου της Κορέας
για την Ελλάδα; Γιατί σήμερα ελάχιστοι θυμούνται την ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο;
Και τι έμεινε από τη συμμετοχή των περίπου 5.000 ελλήνων στρατιωτικών στις επιχει-
ρήσεις στο πλευρό της Νότιας Κορέας; Ποια ίχνη άφησε τελικά ο πόλεμος αυτός στη
συλλογική μνήμη της χώρας;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει το βιβλίο
αυτό. Βασισμένο σε γενικές ιστορίες τoυ πολέμου της Κορέας, σε ελληνικές και ξένες
ειδικές μελέτες, αλλά και σε απομνημονεύματα και μαρτυρίες Ελλήνων που συμμε-
τείχαν, το βιβλίο ανασυστήνει τον Πόλεμο της Κορέας και την καθημερινή ζωή των
Ελλήνων στρατιωτών στην πρώτη γραμμή αφηγούμενο τις μνήμες, 70 χρόνια μετά
την ανακωχή του Ιουλίου 1953.

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

View Detail
ISBN: 9789600518504 , Καζαμίας, Γεώργιος Α.Εστία