Πίσω στην Αρχική
FLEISCHER HAGEN
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941-1944

ΣΤΕΜΜΑ ΚΑΙ ΣΒΑΣΤΙΚΑ,α΄ τόμος

20.00

Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης ερευνητικής δουλειάς με θέμα την ελληνική ιστορία του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Πρόκειται για την επεξεργασμένη μορφή παλαιότερης διατριβής που είχα εκπονήσει στο Πανεπιστήμιο του Δυτ. Βερολίνου.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν, ασχολήθηκα με ξεχωριστές μελέτες γύρω από επί μέρους θέματα, παρακολουθώντας φυσικά την πληθώρα των νέων εκδόσεων και προσπαθώντας κυρίως να εντοπίσω και να αξιολογήσω άγνωστες ακόμα πηγές ελληνικής ή ξένης προέλευσης. Παρά την πλούσια παραγωγή, δεν προέκυψε η ανάγκη για βαθύτερες αλλαγές ή αναθεωρήσεις των παλαιοτέρων μου συμπερασμάτων, εκτός από ανακρίβειες σε μερικά δευτερεύοντα σημεία. Συχνά όμως νέα στοιχεία -“ψηφίδες”- ταίριαζαν πολύ εύκολα στην παλαιά εικόνα, δίνοντάς της περισσότερη ενάργεια, παραστατικότητα και χρώμα. Τα νέα στοιχεία αποσαφηνίζουν λοιπόν παλαιότερα κενά, με αποτέλεσμα, υποθετικές εξηγήσεις, εικασίες ή και ενδείξεις να αντικατασταθούν από τεκμηριωμένες πλέον ερμηνείες.
Η επισήμανση αυτή ισχύει και για την ήδη ολοκληρωμένη δίτομη γερμανική έκδοση ενώ η παρούσα ελληνική σε αρκετά σημεία είναι πληρέστερη π.χ. ορισμένες λεπτομέρειες, ονόματα κλπ., εφόσον απευθύνεται στον έλληνα αναγνώστη.

Διαθεσιμότητα: 1 σε απόθεμα

View Detail