Πίσω στην Αρχική
Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (επιστημονική επιμέλεια)
Ιστορία και Πολιτισμός

Κρήτη Α΄+Β΄

60.00

έκδοση: Σύνδεσμος Τοπικων Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

εκδοτική φροντίδα:Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Α΄ τόμος:1987

Β΄τόμος: 1988

View Detail